Dịch thuật tiếng Nhật » Tuyển dụng » Tuyển CTV dịch thuật và phiên dịch tiếng Nhật tại Hà Nội

Tuyển CTV dịch thuật và phiên dịch tiếng Nhật tại Hà Nội

Hà Nội là địa phương đứng thứ hai sau Thanh Hóa về mức độ đầu tư của Nhật vào Việt Nam với 856 dự án và tổng vốn đầu tư 5,02 tỷ USD tính đến cuối năm 2016. Nhu cầu trao đổi hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản rất lớn.

Tham khảo: Tuyển CTV biên phiên dịch tiếng Nhật tại Thanh Hóa

Để đáp ứng nhu cầu dịch thuật tài liệu tiếng Nhật, cung cấp phiên dịch viên tiếng Nhật cho các công ty trên địa bàn Hà Nội.

Công ty dịch thuật Phương Đông cần tuyển 15 vị trí cộng tác viên biên phiên dịch tiếng Nhật tại Hà Nội.

Các ứng viên ứng tuyển vị trí cộng tác viên dịch thuật và phiên dịch tiếng Nhật tại Hà Nội có thể nộp hồ sơ vào địa chỉ Email contact@dichthuatphuongdong.com hoặc liên hệ với chúng tôi theo Form dưới đây.