Tuyển CTV dịch thuật và phiên dịch tiếng Nhật tại Hà Nội

Hà Nội là địa phương đứng thứ hai sau Thanh Hóa về mức độ đầu tư của Nhật vào Việt Nam với 856 dự án và tổng vốn đầu tư 5,02 tỷ USD tính đến cuối năm 2016. Nhu cầu trao đổi hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản rất lớn. Tham khảo: …

Tuyển CTV dịch thuật và phiên dịch tiếng Nhật tại Hà Nội Xem thêm »